کنسرت اشوان

خواننده: اشوان

محل برگزاری کنسرت: متل قو سالن المـاس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 3 ] فروردین 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های اشوان ایمیل خود را وارد کنید

اشوان

کنسرت اشوان 3 فروردین 1396 در متل قو سالن الماس قیمت بلیط : 100000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...

User Avatar

1 فروردین 1396 12:06

خرید بلیت برای ۶ نفر

پاسخ