کنسرت شهرام و حافظ ناظری

خواننده: شهرام و حافظ ناظری

محل برگزاری کنسرت: کلاردشت سالن بعثت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 ] فروردین 1396

تلفن هماهنگی: 09305903838

قیمت بلیط: [115000 - 90000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهرام و حافظ ناظری ایمیل خود را وارد کنید

شهرام و حافظ ناظری

کنسرت شهرام و حافظ ناظری 5 فروردین 1396 در کلاردشت سالن بعثت قیمت بلیط : 110000 - 90000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...