خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 2 , 1] فروردین 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سیروان خسروی ایمیل خود را وارد کنید

سیروان خسروی

کنسرت سیروان خسروی 1 و 2 فروردین 1396 در کیش مجموعه آوای خلیج فارس قیمت بلیط : 150000 - 80000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...