خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاری کنسرت: متل قو سالن آزادگان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 ] فروردین 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های احسان خواجه امیری ایمیل خود را وارد کنید

احسان خواجه امیری

کنسرت احسان خواجه امیری 8 فروردین 1396 در متل قو سالن آزادگان قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...