خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاری کنسرت: آبادان سینما نفت

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 6] فروردین 1396

تلفن هماهنگی: 09393415374

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرزین ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرزین

کنسرت فرزاد فرزین 6 فروردین 1396 در آبادان سالن سینما نفت قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...

User Avatar

27 اسفند 1395 17:46

بلیط میخوام

پاسخ