خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاری کنسرت: چالوس سینما جهان نما

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] فروردین 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سیروان خسروی ایمیل خود را وارد کنید

سیروان خسروی

کنسرت سیروان خسروی 6 فروردین 1396 در چالوس سالن سینما جهان نما قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...