کنسرت کاوه آفاق

خواننده: کاوه آفاق

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 20 ] اردیبهشت 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [140000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های کاوه آفاق ایمیل خود را وارد کنید

کاوه آفاق

کنسرت کاوه آفاق 20 اردیبهشت 1396 در تهران سالن میلاد نمایشگاه قیمت بلیط : 140000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...