کنسرت گروه سون

خواننده: گروه سون

محل برگزاری کنسرت: کیش تالار شهر

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 25] اسفند 1395

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [140000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.3670.ir

جهت اطلاع از کنسرت های گروه سون ایمیل خود را وارد کنید

گروه سون

کنسرت گروه سون 25 اسفند 1395 در کیش تالار شهر قیمت بلیط : 140000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.3670.ir ...