کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاری کنسرت: منطقه آزاد انزلی

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 8] فروردین 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [95000 - 55000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد علیزاده ایمیل خود را وارد کنید

محمد علیزاده

کنسرت محمد علیزاده 8 فروردین 1396 در انزلی سالن همایشهای منطقه آزاد انزلی قیمت بلیط : 95000 - 55000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...