کنسرت حمید عسکری

خواننده: حمید عسکری

محل برگزاری کنسرت: قزوین نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 ] فروردین 1396

تلفن هماهنگی: 09100433847

قیمت بلیط: [90000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید عسکری ایمیل خود را وارد کنید

حمید عسکری

کنسرت حمید عسکری 8 فروردین 1396 در قزوین سالن نمایشگاه بین المللی قیمت بلیط : 90000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...