خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاری کنسرت: اهواز گیت بوستان

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 24] اسفند 1395

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [60000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی :

جهت اطلاع از کنسرت های فریدون آسرایی ایمیل خود را وارد کنید

فریدون آسرایی

کنسرت فریدون آسرایی 24 اسفند 1395 در اهواز سالن گیت بوستان قیمت بلیط : 60000 - 30000 ...