کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاری کنسرت: ساری سالن سینما سپهر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 10 ] فروردین 1396

تلفن هماهنگی: 09117903100

قیمت بلیط: [100000 - 55000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranejra.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد علیزاده ایمیل خود را وارد کنید

محمد علیزاده

کنسرت محمد علیزاده 10 فروردین 1396 در ساری سالن سینما سپهر قیمت بلیط : 100000 - 55000 سایت خرید بلیط : www.iranejra.com ...