کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاری کنسرت: آبادان سالن نمایشگاه

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 22] اسفند 1395

تلفن هماهنگی: 09033332212

قیمت بلیط: [100000 - 55000] تومان

خرید اینترنتی :

جهت اطلاع از کنسرت های سالار عقیلی ایمیل خود را وارد کنید

سالار عقیلی

کنسرت سالار عقیلی 22 اسفند در آبادان سالن نمایشگاه بین المللی ...