کنسرت بهنام صفوی

خواننده: بهنام صفوی

محل برگزاری کنسرت: بندرعباس تالار آوینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 27 ] اسفند 1395

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [85000 - 35000] تومان

خرید اینترنتی :

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام صفوی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام صفوی

کنسرت بهنام صفوی 27 اسفند 1395 در بندرعباس تالار آوینی قیمت بلیط : 85000 - 35000 ...