کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: بندرعباس تالار آوینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 ] اسفند 1395

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [85000 - 35000] تومان

خرید اینترنتی :

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 26 اسفند 1395 در بندرعباس تالار آوینی قیمت بلیط : 85000 - 35000 ...