کنسرت سیامک عباسی

خواننده: سیامک عباسی

محل برگزاری کنسرت: ساری سالن سینما سپهر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 , 26 ] اسفند 1395

تلفن هماهنگی: 09389778160

قیمت بلیط: [90000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranejra.com

جهت اطلاع از کنسرت های سیامک عباسی ایمیل خود را وارد کنید

سیامک عباسی

کنسرت سیامک عباسی 25 و 26 اسفند 1395 در ساری سالن سینما سپهر قیمت بلیط : 90000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranejra.com ...