خواننده: بابک جهانبخش

محل برگزاری کنسرت: اراک مجتمع ستارگان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 23 ] اسفند 1395

تلفن هماهنگی: 32218217

قیمت بلیط: [75000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بابک جهانبخش ایمیل خود را وارد کنید

بابک جهانبخش

کنسرت بابک جهانبخش 23 اسفند 1395 در اراک سالن ستارگان قیمت بلیط : 75000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...