کنسرت محسن یگانه

خواننده: محسن یگانه

محل برگزاری کنسرت: انزلی سالن بین اللملی

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 9] فروردین 1396

تلفن هماهنگی: 22655459

قیمت بلیط: [55000-95000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن یگانه ایمیل خود را وارد کنید

محسن یگانه

کنسرت محسن یگانه 9 فروردین 1396 در بندرانزلی خرید بلیط : www.iranconcert.com قیمت بلیط : 55 الی 95 هزارتومان ...

User Avatar

1 فروردین 1396 16:07

چرا پس نمیشه بلیتشو خرید؟

پاسخ