کنسرت گروه پالت

خواننده: گروه پالت

محل برگزاری کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 , 15 ] فروردین 1396

تلفن هماهنگی: 02184200

قیمت بلیط: [130000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.84200.ir

جهت اطلاع از کنسرت های گروه پالت ایمیل خود را وارد کنید

گروه پالت

کنسرت گروه پالت 4 و 15 فروردین 1396 در تهران سالن برج میلاد قیمت بلیط : 130000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.84200.ir ...