خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: قشم نمایشگاه بین المللی

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 6] فروردین 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 6 فروردین 1396 در قشم سالن نمایشگاه بین المللی قشم قیمت بلیط : 100000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...

User Avatar

6 فروردین 1396 01:56

سلام قیمت زیاده لطفا مراعات مردم نجیب ایرانی روداشخه باشین .لطفا

پاسخ