کنسرت نیما علامه

خواننده: نیما علامه

محل برگزاری کنسرت: تهران اریکه ایرانیان

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 22] اسفند 1395

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های نیما علامه ایمیل خود را وارد کنید

نیما علامه

کنسرت نیما علامه 22 اسفند 1395 در تهران سالن اریکه ایرانیان قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...