کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: مراغه

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 20 ] فروردین 1395

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی :

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 20 فروردین 1396 در مراغه تالار عبدالقادر مراغه ای ...