خواننده: مهدی یراحی

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن پتروشیمی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 20 ] اسفند 1395

تلفن هماهنگی: 09013875981

قیمت بلیط: [100000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.ebilit.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی یراحی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی یراحی

کنسرت مهدی یراحی 20 اسفند 1395 در تبریز آمفی تئاتر پتروشیمی قیمت بلیط : 100000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.ebilit.com ...