کنسرت گروه چارتار

خواننده: گروه چارتار

محل برگزاری کنسرت: سالن آمل اریکه آریایی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 16 ] بهمن 1395

تلفن هماهنگی: 09123493164

قیمت بلیط: [90000 - 75000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه چارتار ایمیل خود را وارد کنید

گروه چارتار

کنسرت گروه چارتار در آمل 16 بهمن 1395 در آمل سالن اریکه آریایی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com قیمت بلیط : 90000 - 75000 ...