کنسرت گروه نیوش

خواننده: گروه نیوش

محل برگزاری کنسرت: تهران فرهنگسرای نیاوران

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 16] بهمن 1395

تلفن هماهنگی: 22058827

قیمت بلیط: [60000-80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه نیوش ایمیل خود را وارد کنید

گروه نیوش

کنسرت گروه نیوش 16 بهمن 1395 در تهران فرهنگسرا نیاوران قیمت بلیط : 60 تا 80 هزار تومان خرید بلیط : www.iranconcert.com ...