کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن فجر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 19 ] بهمن 1395

تلفن هماهنگی: 32250840

قیمت بلیط: [110000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.sazekavir.com

جهت اطلاع از کنسرت های پرواز همای ایمیل خود را وارد کنید

پرواز همای

کنسرت پرواز همای 19 بهمن 1395 در کرمان سالن فجر قیمت بلیط : 110000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.sazekavir.com ...