» » سالن ورزشی کارگر دورود

سالن ورزشی کارگر دورود  [محل برگزاری کنسرت ها / لرستان]


آدرس :
لرستان - دورود - خیابان کارگر یا 90متری - روبروی منازل 99 ساله - مجتمع ورزشی کارگر