خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: شاهرود سالن پارمیس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 18 ] بهمن 1395

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 35000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 18 بهمن 1395 در شاهرود سالن پارمیس قیمت بلیط : 90000 - 35000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...