کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاری کنسرت: سمنان سالن هلال احمر

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 17] بهمن 1395

تلفن هماهنگی: 09117903100

قیمت بلیط: [80000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranejra.ir

جهت اطلاع از کنسرت های کیهان کلهر ایمیل خود را وارد کنید

کیهان کلهر

کنسرت کیهان کلهر 17 بهمن 1395 در سمنان سالن هلال احمر قیمت بلیط : 80000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranejra.ir ...