کنسرت سیامک عباسی

خواننده: سیامک عباسی

محل برگزاری کنسرت: اهواز تالار آفتاب

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 15 , 14] بهمن 1395

تلفن هماهنگی: 33377837

قیمت بلیط: [110000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.4047.ir

جهت اطلاع از کنسرت های سیامک عباسی ایمیل خود را وارد کنید

سیامک عباسی

کنسرت سیامک عباسی 14 و 15 بهمن 1395 در اهواز تالار آفتاب قیمت بلیط : 110000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.4047.ir ...