کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: میانه سینما فرهنگ

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 21] فروردین 1396

تلفن هماهنگی: 09142345981

قیمت بلیط: [70000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.ebilit.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 21 فروردین 1396 در میانه سالن سینما فرهنگ قیمت بلیط : 70000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.ebilit.com ...