کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاری کنسرت: نیشابور سینما فیروزه

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 ] بهمن 1395

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علیرضا قربانی ایمیل خود را وارد کنید

علیرضا قربانی

کنسرت علیرضا قربانی 15 بهمن 1395 در نیشابور سالن سینما فیروزه قیمت بلیط : 120000 - 80000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...