خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: کنگان سالن خمینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 7 ] بهمن 1395

تلفن هماهنگی: 09392753713

قیمت بلیط: [] تومان

خرید اینترنتی :

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 7 بهمن 1395 در کنگان سالن خمینی ...