خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: کنگان سالن خمینی

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 7] بهمن 1395

تلفن هماهنگی: 09392753713

قیمت بلیط: [] تومان

خرید اینترنتی :

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 7 بهمن 1395 در کنگان سالن خمینی ...