کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاری کنسرت: سنندج

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 13] بهمن 1395

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.parsbelit.com

جهت اطلاع از کنسرت های بنیامین بهادری ایمیل خود را وارد کنید

بنیامین بهادری

کنسرت بنیامین بهادری 13 بهمن 1395 در سنندج سالن خمینی قیمت بلیط : 80000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.parsbelit.com ...