کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاری کنسرت: اصفهان تالار کوثر

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 30] دی 1395

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [65000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.navayemehr.ir

جهت اطلاع از کنسرت های کیهان کلهر ایمیل خود را وارد کنید

کیهان کلهر

کنسرت کیهان کلهر 30 دی 1395 در اصفهان تالار کوثر قیمت بلیط : 65000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.navayemehr.ir ...