کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاری کنسرت: منطقه آزاد انزلی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 7 ] بهمن 1395

تلفن هماهنگی: 09115544100

قیمت بلیط: [90000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد علیزاده ایمیل خود را وارد کنید

محمد علیزاده

کنسرت محمد علیزاده 7 بهمن 1395 در انزلی سالن همایش منطقه آزاد انزلی قیمت بلیط : 90000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...