کنسرت حمید عسکری

خواننده: حمید عسکری

محل برگزاری کنسرت: بندرعباس تالار آوینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] بهمن 1395

تلفن هماهنگی: 09355105003

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.ibelit.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید عسکری ایمیل خود را وارد کنید

حمید عسکری

کنسرت حمید عسکری 6 بهمن 1395 در بندرعباس تالار آوینی قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.ibelit.com ...