خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: گنبدکاووس سالن ارشـاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 11 ] بهمن 1395

تلفن هماهنگی: 02184200

قیمت بلیط: [70000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.84200.ir

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 11 بهمن 1395 در گنبد کاووس سالن اداره ارشاد قیمت بلیط : 70000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.84200.ir ...