کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاری کنسرت: تایباد سالن خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 ] دی 1395

تلفن هماهنگی: 09109118509

قیمت بلیط: [80000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امید حاجیلی ایمیل خود را وارد کنید

امید حاجیلی

کنسرت امید حاجیلی 24 دی 1395 در تایباد سالن خلیج فارس قیمت بلیط : 80000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...