خواننده: بابک جهانبخش

محل برگزاری کنسرت: ساری سالن هلال احمر

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 11 , 10] بهمن 1395

تلفن هماهنگی: 09101015123

قیمت بلیط: [90000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بابک جهانبخش ایمیل خود را وارد کنید

بابک جهانبخش

کنسرت بابک جهانبخش 10 و 11 بهمن 1395 در ساری سالن هلال احمر قیمت بلیط : 90000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...