کنسرت آقای سماع

خواننده: آقای سماع

محل برگزاری کنسرت: تهران اریکه ایرانیان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 ] دی 1395

تلفن هماهنگی: 22655459

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آقای سماع ایمیل خود را وارد کنید

آقای سماع

کنسرت آقای سماع با همراهی سماع قونیه 24 دی 1395 در تهران سالن اریکه ایرانیان قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...