» » سالن امام خمینی کرمانشاه

سالن امام خمینی کرمانشاه  [محل برگزاری کنسرت ها / کرمانشاه]


آدرس
کرمانشاه - بلوار طاق بستان - مجموعه فرهنگی ورزشی امام خمینی