سیروان خسروی
0 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: اصفهان سالن سیتی سنتر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 15 , ] فروردین 1397

قيمت بليط: [65000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیروان خسروی
0 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: آبادان سالن سینما نفت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 20 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [130000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیروان خسروی
0 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: شاهرود سالن ذوب آهن

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 14 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [110000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیروان خسروی
0 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: بندرعباس تالار آوینی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 6 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [120000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
زانیار خسروی
0 - -
کنسرت زانیار خسروی

خواننده: زانیار خسروی

محل برگزاري کنسرت: اصفهان سالن سیتی سنتر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 7 , , 8 ] اسفند 1396

قيمت بليط: [65000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیروان خسروی
0 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 16 , ] بهمن 1396

قيمت بليط: [165000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیروان خسروی
0 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: ایلام سالن فنی حرفه ای

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , ] بهمن 1396

قيمت بليط: [120000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیروان خسروی
0 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: ارومیه سالن دریا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 29 , ] دی 1396

قيمت بليط: [120000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیروان خسروی
0 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , , 6 , 7 ] بهمن 1396

قيمت بليط: [145000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیروان خسروی
0 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: بوشهر سالن سینما آوینی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 4 , , 5 , 6 ] دی 1396

قيمت بليط: [120000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیروان خسروی
0 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: اراک مجتمع ستارگان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 2 , ] دی 1396

قيمت بليط: [75000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیروان خسروی
2 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: آمل سالن اریکه آریایی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 19 , ] آذر 1396

قيمت بليط: [100000 - 80000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیروان خسروی
0 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: رامسر سالن تله کابین

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 15 , ] آذر 1396

قيمت بليط: [100000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیروان خسروی
0 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 23 , , 24 , 25 ] آذر 1396

قيمت بليط: [145000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیروان خسروی
2 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: اهواز سالن سینما هلال

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 29 , , 30 ] آذر 1396

قيمت بليط: [140000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیروان خسروی
1 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , , 9 , 10 ] آذر 1396

قيمت بليط: [45000-90000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیروان خسروی
0 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 21 , , 22 ] شهریور 1396

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیروان خسروی
3 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: رشت تالار مجلل

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , ] مرداد 1396

قيمت بليط: [100000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
زانیار خسروی
1 - -
کنسرت زانیار خسروی

خواننده: زانیار خسروی

محل برگزاري کنسرت: اهواز تالار آفتاب

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 24 , ] تیر 1396

قيمت بليط: [100000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیروان خسروی
37 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , , 2 , 3 ] مرداد 1396

قيمت بليط: [140000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیروان خسروی
2 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: تبریز سالن پتروشیمی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 21 , , 22 , 23 ] تیر 1396

قيمت بليط: [110000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیروان خسروی
1 - -
کنسرت سیروان خسروی

خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاري کنسرت: ماهشهر سالن سینما دریا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 14 , ] اردیبهشت 1396

قيمت بليط: [85000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت