گروه سون
0 - -
کنسرت گروه سون

خواننده: گروه سون

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار احسان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 24 , ] بهمن 1398

قيمت بليط: [120000 - 80000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سالار عقیلی
0 - -
کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 24 , ] بهمن 1398

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
نوستالژی ناصر چشم آذر
0 - -
کنسرت نوستالژی ناصر چشم آذر

خواننده: نوستالژی ناصر چشم آذر

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 12 , ] دی 1398

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
مهدی یغمایی
0 - -
کنسرت مهدی یغمایی

خواننده: مهدی یغمایی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار احسان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 3 , ] اسفند 1397

قيمت بليط: [50000 - 20000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه رستاک
0 - -
کنسرت گروه رستاک

خواننده: گروه رستاک

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 3 , ] اسفند 1397

قيمت بليط: [110000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سینا سرلک
0 - -
کنسرت سینا سرلک

خواننده: سینا سرلک

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار احسان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 2 , ] اسفند 1397

قيمت بليط: [70000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
مازیار فلاحی
0 - -
کنسرت مازیار فلاحی

خواننده: مازیار فلاحی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 2 , ] اسفند 1397

قيمت بليط: [110000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
حمید حامی
0 - -
کنسرت حمید حامی

خواننده: حمید حامی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 28 , ] بهمن 1397

قيمت بليط: [110000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیامک عباسی
0 - -
کنسرت سیامک عباسی

خواننده: سیامک عباسی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 27 , ] بهمن 1397

قيمت بليط: [110000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رستاک حلاج
0 - -
کنسرت رستاک حلاج

خواننده: رستاک حلاج

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 26 , ] بهمن 1397

قيمت بليط: [110000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علی لهراسبی
0 - -
کنسرت علی لهراسبی

خواننده: علی لهراسبی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , ] بهمن 1397

قيمت بليط: [80000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا یزدانی
0 - -
کنسرت رضا یزدانی

خواننده: رضا یزدانی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار احسان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 27 , ] بهمن 1397

قيمت بليط: [110000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محمد علیزاده
0 - -
کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 24 , , 25 ] دی 1397

قيمت بليط: [110000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
حمید هیراد
0 - -
کنسرت حمید هیراد

خواننده: حمید هیراد

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , , 26 ] تیر 1397

قيمت بليط: [80000-100000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
حجت اشرف زاده
0 - -
کنسرت حجت اشرف زاده

خواننده: حجت اشرف زاده

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار احسان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 25 , ] دی 1396

قيمت بليط: [60000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سالار عقیلی
0 - -
کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاري کنسرت: شیراز

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 28 , ] دی 1396

قيمت بليط: [75000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
مهدی جهانی
0 - -
کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 27 , ] دی 1396

قيمت بليط: [80000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه سون
0 - -
کنسرت گروه سون

خواننده: گروه سون

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 26 , ] دی 1396

قيمت بليط: [80000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
استاد ایرج
0 - -
کنسرت استاد ایرج

خواننده: استاد ایرج

محل برگزاري کنسرت: شیراز

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , ] بهمن 1396

قيمت بليط: [75000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا یزدانی
0 - -
کنسرت رضا یزدانی

خواننده: رضا یزدانی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 29 , ] دی 1396

قيمت بليط: [70000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کاکوبند
1 - -
کنسرت کاکوبند

خواننده: کاکوبند

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 19 , , 20 ] دی 1396

قيمت بليط: [80000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه سون
2 - -
کنسرت گروه سون

خواننده: گروه سون

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 19 , , 20 ] مرداد 1396

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت