علیرضا قربانی
2 - -
کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاري کنسرت: اهواز تالار آفتاب

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 19 , , 20 ] مرداد 1396

قيمت بليط: [100000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه چارتار
1 - -
کنسرت گروه چارتار

خواننده: گروه چارتار

محل برگزاري کنسرت: اهواز سالن سینما هلال

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 16 , ] تیر 1396

قيمت بليط: [115000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: اهواز تالار آفتاب

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 10 , ] اردیبهشت 1396

قيمت بليط: [115000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
احسان خواجه امیری
2 - -
کنسرت احسان خواجه امیری

خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاري کنسرت: اهواز سالن گیت بوستان

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 26 , , 27 ] فروردین 1396

قيمت بليط: [65000-115000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت