ایوان بند
0 - -
کنسرت ایوان بند

خواننده: ایوان بند

محل برگزاري کنسرت: یزد سالن تربیـت معلم پاکنژاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 14 , , 15 ] دی 1398

قيمت بليط: [95000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فریدون آسرایی
0 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: هرات سالن چهل ستون

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 2 , ] شهریور 1398

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علی زندوکیلی
0 - -
کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاري کنسرت: تفت سالن قدس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 27 , ] تیر 1398

قيمت بليط: [90000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سالار عقیلی
0 - -
کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاري کنسرت: یزد سالن وحدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , ] اردیبهشت 1398

قيمت بليط: [95000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا قربانی
0 - -
کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاري کنسرت: یزد سالن تربیت معلم

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 6 , ] اردیبهشت 1398

قيمت بليط: [85000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا طلیسچی
0 - -
کنسرت علیرضا طلیسچی

خواننده: علیرضا طلیسچی

محل برگزاري کنسرت: یزد سالن تربیت معلم

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , , 6 ] اسفند 1397

قيمت بليط: [85000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محمد معتمدی
0 - -
کنسرت محمد معتمدی

خواننده: محمد معتمدی

محل برگزاري کنسرت: یزد سالن تربیت معلم

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 26 , ] دی 1397

قيمت بليط: [85000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بهنام بانی
0 - -
کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاري کنسرت: یزد سالن تربیت معلم

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , , 9 ] دی 1397

قيمت بليط: [85000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محسن ابراهیم زاده
0 - -
کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاري کنسرت: یزد سالن تربیـت معلم پاکنژاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 22 , , 23 ] آبان 1397

قيمت بليط: [85000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
ماکان بند
0 - -
کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاري کنسرت: یزد سالن تربیـت معلم پاکنژاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 12 , , 13 ] شهریور 1397

قيمت بليط: [85000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
آرش و مسیح
0 - -
کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاري کنسرت: یزد سالن تربیـت معلم پاکنژاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 27 , ] تیر 1397

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محسن یگانه
0 - -
کنسرت محسن یگانه

خواننده: محسن یگانه

محل برگزاري کنسرت: یزد سالن تربیـت معلم پاکنژاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 20 , , 21 ] فروردین 1397

قيمت بليط: [80000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
هوروش بند
0 - -
کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاري کنسرت: یزد سالن تربیـت معلم پاکنژاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 21 , , 22 ] اسفند 1396

قيمت بليط: [95000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پازل بند
0 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: یزد سالن هلال احمر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 13 , , 14 ] دی 1396

قيمت بليط: [95000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
احسان خواجه امیری
1 - -
کنسرت احسان خواجه امیری

خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاري کنسرت: اردکان سالن فجر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 9 , ] شهریور 1396

قيمت بليط: [75000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا قربانی
0 - -
کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاري کنسرت: یزد سالن تربیـت معلم پاکنژاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 27 , ] مرداد 1396

قيمت بليط: [80000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
حامد همایون
16 - -
کنسرت حامد همایون

خواننده: حامد همایون

محل برگزاري کنسرت: یزد سالن پردیس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , , 6 ] مرداد 1396

قيمت بليط: [120000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فرزاد فرزین
5 - -
کنسرت فرزاد فرزین

خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاري کنسرت: یزد سالن تربیـت معلم پاکنژاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 22 , , 23 ] تیر 1396

قيمت بليط: [80000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بابک جهانبخش
4 - -
کنسرت بابک جهانبخش

خواننده: بابک جهانبخش

محل برگزاري کنسرت: یزد سالن تربیـت معلم پاکنژاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 17 , , 18 ] اردیبهشت 1396

قيمت بليط: [80000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سالن فجر اردکان
0 - -
کنسرت سالن فجر اردکان

خواننده: سالن فجر اردکان

محل برگزاري کنسرت:

تاريخ برگزاري کنسرت: [ , ]

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سالار عقیلی
2 - -
کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاري کنسرت: اردکان سالن فجــر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , ] اردیبهشت 1396

قيمت بليط: [65000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت