سالن المپیک گنبدکاووس
0 - -
کنسرت سالن المپیک گنبدکاووس

خواننده: سالن المپیک گنبدکاووس

محل برگزاري کنسرت:

تاريخ برگزاري کنسرت: [ , ]

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
اشوان
0 - -
کنسرت اشوان

خواننده: اشوان

محل برگزاري کنسرت: گنبدکاووس سالن المپیک

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 23 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [40000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بهنام بانی
0 - -
کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاري کنسرت: گنبدکاووس سالن ارشاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 27 , , 28 , 29 ] دی 1396

قيمت بليط: [90000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
احسان خواجه امیری
0 - -
کنسرت احسان خواجه امیری

خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاري کنسرت: گنبدکاووس سالن ارشاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 1 , ] دی 1396

قيمت بليط: [90000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
بابک جهانبخش
0 - -
کنسرت بابک جهانبخش

خواننده: بابک جهانبخش

محل برگزاري کنسرت: گنبدکاووس اداره ارشاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 18 , ] شهریور 1396

قيمت بليط: [90000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
زانیار خسروی
0 - -
کنسرت زانیار خسروی

خواننده: زانیار خسروی

محل برگزاري کنسرت: گنبدکاووس سالن ارشـاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 19 , ] مرداد 1396

قيمت بليط: [85000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
مازیار فلاحی
1 - -
کنسرت مازیار فلاحی

خواننده: مازیار فلاحی

محل برگزاري کنسرت: گنبدکاووس سالن ارشـاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 16 , ] تیر 1396

قيمت بليط: [80000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علی زندوکیلی
0 - -
کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاري کنسرت: گنبدکاووس سالن ارشـاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 27 , ] فروردین 1396

قيمت بليط: [80000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
1 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: گنبدکاووس سالن ارشـاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 3 , , 4 ] بهمن 1395

قيمت بليط: [80000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: گنبدکاووس سالن ارشـاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 11 , ] بهمن 1395

قيمت بليط: [70000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
0 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: گنبدکاووس سالن ارشـاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , ] دی 1395

قيمت بليط: [80000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت