گروه سون
0 - -
کنسرت گروه سون

خواننده: گروه سون

محل برگزاري کنسرت: ارومیه سالن چی چست

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 21 , ] شهریور 1396

قيمت بليط: [100000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت