فریدون آسرایی
4 - -
کنسرت فریدون آسرایی

خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاري کنسرت: کاشمر سالن ارشـاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 12 , ] مرداد 1396

قيمت بليط: [60000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت