هوروش بند
0 - -
کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاري کنسرت: چابهار سالن ورنا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 4 , , 5 ] فروردین 1398

قيمت بليط: [160000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
آرش و مسیح
0 - -
کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاري کنسرت: چابهار مجموعه کلاسیک

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 6 , ] فروردین 1398

قيمت بليط: [160000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: چابهار مجموعه کلاسیک

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 7 , ] فروردین 1398

قيمت بليط: [160000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
شهاب مظفری
0 - -
کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاري کنسرت: چابهار مجموعه کلاسیک

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 9 , ] فروردین 1398

قيمت بليط: [160000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
مجموعه کلاسیک چابهار
0 - -
کنسرت مجموعه کلاسیک چابهار

خواننده: مجموعه کلاسیک چابهار

محل برگزاري کنسرت:

تاريخ برگزاري کنسرت: [ , ]

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا طلیسچی
0 - -
کنسرت علیرضا طلیسچی

خواننده: علیرضا طلیسچی

محل برگزاري کنسرت: چابهار مجموعه کلاسیک

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , ] فروردین 1398

قيمت بليط: [160000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سینا شعبانخانی
0 - -
کنسرت سینا شعبانخانی

خواننده: سینا شعبانخانی

محل برگزاري کنسرت: چابهار سالن ورنا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 3 , ] فروردین 1398

قيمت بليط: [100000 - 80000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سینا شعبانخانی
0 - -
کنسرت سینا شعبانخانی

خواننده: سینا شعبانخانی

محل برگزاري کنسرت: چابهار سالن ورنا

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 6 , ] فروردین 1397

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت